Në Misllodezhdë për të vulosur fitoren e 29 Tetorit.

Vazhdojmë përpara..