Qytetarët me lopata, ndërsa Merko dhe kompania e tij me mjete të rënda.
Për të shkatërruar atë që u ndërtua me mund e djersë në 4 vitet e kaluara.
Ato shëtitore nuk pastrohen me makineri të rëndë o shkatërrues të çdo gjëje të mirë që ka ky qytet!

#Shkatërrimtarët