Edhe pse në fillim të sezonit të ngrohjes, ndotja e ajrit në Shkup për cdo ditë rritet.

Më shqetësuese paraqitet prezenca e grimcave PM 10. Gjashtë stacionet matëse të ajrit në Shkup gjatë natës kanë regjistruar mbi 200 mikrogramë në metër kub të grimcave PM10.

Burim I prezencës së lartë të këtyre grimcave janë industria, pajisjet për ngrohje dhe pluhuri.